ØLS – Østlollands Skytteforening

Velkommen til Østlollands Skytteforening. Foreningen er nystartet, den 13.. december 2020.