Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen afholdes på Musse den 19. september kl. 1100. Jf §11 i vedtægterne, skal den årlige generalforsamling afholdes i april måned. Dette har ikke været muligt,grundet de af folketinget vedtagne regler i forbindelse med epidemiloven og forholdsregler i forbindelsemed COVID19. Bestyrelsen har derfor tilsidesat foreningens vedtægter til fordel for gældende Dansklovgivning, under hensyntagen til almenvellets […]